Afmetingen bouwperceel

Hoe bepaalt men nu precies de afmetingen en welke regels gelden er?


Voor het bepalen van grens tussen twee percelen zijn er twee regels :

  1. De grens waar uw perceel eindigt is waar het openbaar domein begint.
  2. De grens tussen uw perceel en het perceel van uw buur is waar je beiden in overeenkomt.

Openbaar domein

Het openbaar domein gaat altijd voor op uw perceel. 

Het meest voorkomende geval dat u en uw buur een perceel hebben en dat de gemeente een straat aanlegt tussen beide percelen.  In oudere verkavelingen zie je op het kadaster dat de perceelsgrens in het midden van de straat ligt, de juiste grens is de rand van de straat.  Met rooilijnplannen zal de gemeente die toestand bevestigen : de juiste plaats van de grens van uw perceel met het openbaar domein wordt vastgelegd.  Wat daar voorbij ligt moet je afstaan aan de gemeente ; afstaan is niet de juiste term, door het aanleggen van de straat door de gemeente was je al geen eigennaar meer.

Tussen buren

Beide partijen zijn even sterk en de plaats wordt door overeenkomst bepaald. 

Eigenaar wordt je van een perceel omdat je de eigendomsrechten gekocht of gekregen hebt van een vorige eigenaar.  Het bepalen van de grens wordt ‘afpalen’ genoemd en gebeurt door de landmeter.  Bij het afpalen gaat de landmeter in de oude aktes nakijken hoe de beide percelen in het verleden gevormd werden en trachten die toestand ter plaatse te reconstrueren.  Er is bijna steeds een verschil tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het is ; om dat verschil op te lossen wordt een akkoord gemaakt tussen beide buren over de plaats van de perceelsgrens tussen beide percelen ligt.

Oude opmetingen worden ‘titels’ genoemd, een sterk argument om de plaats te bepalen.  De plaats van de afsluiting is een minder sterk argument, als er geen titels zijn wordt dit het sterkste argument.

Na het afpalen plaatst de landmeter scheidspalen, palen of blokken in de grond op de hoekpunten van het perceel.  Die palen kunnen verdwijnen of verplaatsen ; landmeters hebben de gewoonte om meetpunten vast te leggen, onopvallende nagels worden in de straat of op vaste punten geplaatst die de landmeter als referentie gebruikt om jaren nadien terug in een oude opmeting te kruipen.  Er wordt ook een algemeen coördinatenstelsel gebruikt : in elke gemeente zijn de coördinatenen gekend van een aantal vaste punten waarmee de landmeter zijn meting kan koppelen aan een algemeen stelsel.